Pályázati felhívás

A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázati felhívás-t tesz közzé a város (www.nagykata.hu) valamint a Gyógyfürdő (www.nagykatastrand.hu) honlapján és az alábbiak szerint:

A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. bérbe adja a Nagykáta, Hosszútó utca 1. szám (strand) alatti ingatlanon található 8 m2 nagyságú területet fagylalt és jégkása árusítására. A bérlő a bérleti díjon felül kötelezettséget vállal a strandon bérelt helyen egy esztétikus pavilon felállítására saját költségen, melyet előzetesen a Kft. műszaki vezetőjével egyeztet. A bérlet időtartama: határozott idejű 2021. május 01. – 2023. augusztus 31. A megajánlott minimális bérleti díj összege: 350.000.- Forint+ÁFA szezononként. A szezon minden év május 01-től augusztus 31-ig tart. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó. A bérlő a bérleti díjat számla ellenében évente két egyenlő részletben köteles megfizetni. Az első részletet minden év április 30-ig, a második részletet július 31-ig. A bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény folyamatos üzemeltetésére, a strandfürdő nyitvatartási ideje alatt. Ettől eltérni csak előzetes egyeztetés esetén lehet. A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. A nyertes ajánlattevő köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket nyitásig beszerezni és azokat a Bérbeadónak bemutatni. Elérhetőségi címmel, telefonszámmal ellátott zárt borítékban elhelyezett pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének címezve (2760 Nagykáta, Temető u.24.).

A benyújtás határideje 2021. március 29. 16 óra. Az ajánlattevő csak az ezen időpontig beérkező ajánlatokat tekinti érvényesnek.

A határidőn túl érkező ajánlat érvénytelen.

A pályázatok elbírálási határideje: 2021. március 30.

Kelt: Nagykáta, 2021.03.12.

Balla Mihály

ügyvezető igazgató