Pályázati felhívás

A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázati felhívás-t tesz közzé az alábbiak szerint:

A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. bérbe adja a Nagykáta, Jászberényi út 88. szám (nagykátai gyógyfürdő) alatti ingatlanban az emeleten található 8 m2 nagyságú büfé elnevezésű területet és az ahhoz kapcsolódó raktárhelységet. A bérlet időtartama: határozott idejű 2021 szeptemberétől – 2022. április 30.

A megajánlott minimális bérleti díj havi összege: 50.000.- Forint+ÁFA/hó. A nyertes pályázó opciós joggal rendelkezik a bérlés meghosszabbodására vonatkozóan.

A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó. A bérlő a bérleti díjat számla ellenében előre minden hónap 10-ig köteles megfizetni. A bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény folyamatos üzemeltetésére, a gyógyfürdő nyitvatartási ideje alatt. Ettől eltérni csak előzetes egyeztetés esetén lehet. A pályázó az általa árusítani kívánt termékekről és annak árairól köteles a fürdőházat üzemeltető kft vezetőjével egyeztetni.

A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. A nyertes ajánlattevő köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni és azokat a Bérbeadónak bemutatni.

Elérhetőségi címmel, telefonszámmal ellátott zárt borítékban elhelyezett pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének címezve (2760 Nagykáta, Temető u.24.).

A benyújtás határideje 2021. szeptember 03. 16 óra. Az ajánlattevő csak az ezen időpontig beérkező ajánlatokat tekinti érvényesnek. A határidőn túl érkező ajánlat érvénytelen.

Kelt: Nagykáta, 2021.08.25.

 

 

                                                                                  Balla Mihály

                                                                             ügyvezető igazgató